RODZINA

Najczęstsze błędy wychowawcze

June 18, 2016, Author: Anca

Rodzicielstwo jest jedną z najcięższych prac do wykonania i zgodzi się z tym każdy, kto go doświadczył. Pomimo dużej ilości książek, gazet i broszur, z których treścią zapoznaje się większość rodziców zanim jeszcze ich pociecha przyjdzie na świat, teoretyczna wiedza niewiele się przydaje, a prawdziwa nauka rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy teorię trzeba wcielić w życie. Sporo rodziców odczuwa niewielki, lecz stale utrzymujący się strach przed tym, że coś może pójść nie taki i że pojawią się błędy wychowawcze.

Każdy rodzic chce, by jego dziecko czuło się kochane, aby było szczęśliwe i zdrowe. Wiele czynników społecznych ma wpływ na rozwój dziecka i jego przyszły sukces, m.in. status społeczno – ekonomiczny, środowisko życia, a także poziom wykształcenia rodziców. Naukowcy odkryli zachowania rodziców, które mogą powodować problemy w późniejszym życiu dziecka, w tym lęk i depresję.

Badacze zauważyli 9 zachowań rodziców, które mogą być przyczyną nieudanego wychowania dziecka:

1. Nie zachęcają do niezależności

Dostrzeżono, że rodzice, którzy sprawują kontrolę nad swoim dzieckiem robią im wielką krzywdę. W efekcie dzieci charakteryzują się niską pewnością siebie i brakiem samodzielności. Zachęcając pociechę do niezależności poprawiamy jej zdolność do rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów i zawierania relacji interpersonalnych. Dodatkowo dziecko nie będzie już tak bardzo ulegało presji otoczenia.

2. Kontrolują przez całą dobę

Zaangażowanie w życie dziecka jest prawidłowym elementem wychowania, ale nadmierna kontrola może podwyższać poziom lęku i depresji u dzieci. Dotychczas przeprowadzone badania ukazały, że dorośli ludzi, którzy byli nadmiernie kontrolowani mają mniejsze poczucie satysfakcji z życia niż ludzie, którzy byli normalnie wychowywani.

3. Krzyczą

Dowody wskazują, że krzyk, przeklinanie i używanie obelg sprawia, że dzieci mają gorsze samopoczucie, a dodatkowo mogą brać przykład z rodziców i powielać ich zachowania.

4. Są autorytarni

Istnieją 3 rodzaje stylów wychowawczych: liberalny, autorytarny i autorytatywny. Najlepszym z nich jest autorytatywny sposób wychowywania dziecka, gdy rodzic stara się racjonalnie nim kierować. Najgorszy okazał się styl autorytarny, w którym rodzice są bardzo wymagający i nie słuchają co dziecko ma do powiedzenia.

5. Używają telefonów komórkowych w obecności dzieci

Rozkojarzeni rodzice mają negatywny wpływ na rozwój dziecka, a dodatkowo ludzie, którzy regularnie poświęcają dużo czasu urządzeniom technologicznym są bardziej rozkojarzeni i poświęcają mniej czasu innym.

6. Pozwalają spędzać dużo czasu przed tv

Dzieci, które oglądają zbyt dużo telewizji przed ukończeniem 3. roku życia mogą mieć większe problemy z czytaniem, pisaniem i umiejętnością liczenia, co może skutkować późniejszym gnębieniem w szkole. Dodatkowo dziecko może mieć problem ze skupieniem swojej uwagi.

7. Są zimni i zdystansowani

Niski poziom ciepła rodzicielskiego może odbić się na psychice dziecka, wskutek czego może ono być wycofane społecznie i odczuwać ciągły niepokój.

8. Stosują kary cielesne

Dawanie dziecku klapsów może wywoływać u niego nadpobudliwość i buntownicze zachowanie.

9. Pozwalają na późne chodzenie spać

Naukowcy zauważyli powiązanie między nieregularnym snem u dzieci a zmianą ich zachowania, w tym nadpobudliwością, utrudnionymi relacjami z rówieśnikami i problemami emocjonalnymi. Dodatkowo należy pamiętać, że zakłócenie snu w czasie, gdy dziecko się rozwija może odbijać się na jego zdrowiu w całym późniejszym życiu.